REGULAMIN ZAJĘĆ

Zumba Fitness

1.

Uczestnicy zajęć Zumba Fitness zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć.

2.

W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia i wniosły jednorazową opłatę za wstęp na zajęcia.

3.

Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać na sali, na której prowadzone są zajęcia i uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

4.

Dzieci do lat 10 przychodzące z opiekunem biorącym udział w zajęciach nie płacą za zajęcia.

5.

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń Zumba Fitness i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

6.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń Zumba Fitness tj. w szczególności znaczne pogorszenie samopoczucia, bóle kręgosłupa, stawów, mdłości, zawroty głowy i inne – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.

7.

Wniesienie opłaty za partycypację w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika zajęć Zumba Fitness z treścią regulaminu, z zaakceptowaniem regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.

8.

Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.

9.

Organizator zajęć Zumba Fitness nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na sali, w której prowadzone są zajęcia.

10.

Bez zgody organizatora oraz uczestników zajęć nie można filmować oraz fotografować zajęć Zumba Fitness.
Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie mogą przebywać na sali.

11.

Zajęcia Zumba Fitness trwają 55 minut.

12.

Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, a o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność wniesionych opłat.

13.

Każdy z uczestników zajęć Zumba Fitness zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełnianie płynów w trakcie zajęć.

Facebook